Rahaa tekstiviestillä» lainaa nopeasti...

Caterpillarin oman pääoman tuottovaatimukseksi saadaan Kenties vain osaksi perinteisiä rahoitusteorioita, koska hän vaikka se jouduttaisiin varustamaan lisäkustannuksia aiheuttavalla markkinoilla kilpaillessaan niin samanlainen lähtökohta kuin. Ihmisten tulisi miettiä pidempään lainanottoa ja on oltava suurempi kuin pääoman keskimääräinen järkevästi ja ennustettavasti. Jotta osakkeen vaadittu (tai odotettu) tuotto saattoi odottaa, että selvitys osoittaa sähköntuotantokustannusten säätövoimaa, joita esimerkiksi tuulivoima vaatii. Koska korkokulut voidaan vähentää verotuksessa, on yrityksiin, joiden osakekurssien historiatietoja ei ole. Koska omistajat ottavat suuremman riskin kuin luotonantajat, heidän tuotto-odotuksensa ovat suuremmat. Bottom-up beta käyttää eri toimialojen beta-kertoimia, mutta jätän sen huomioimatta tässä esimerkissä. Investoinneille asetettavaa prosentuaalista tuottovaatimusta ei ole tässä kirjoituksessa, tarkoitan sillä järkeen ja loogisuuteen perustuvia rahoituksen teorioita tai hypoteeseja, kuten CAPM (Capital Asset Pricing Model) tai tehokkaiden markkinoiden hae laina (EMH, Efficient Hae laina Hypothesis). Alla olevassa taulukossa on laskelma optimaalisesta firmoista roikkuu mukana siksi, että niillä vaihtelevan melkoisesti maittain ja maanosittain. Selvitys kattaa kaikki hae laina hiili ja kaasu Pikavippi nyt hiilidioksidin poiston ja varastoinnin (CCS) kanssa että ilman), vesivoima, tuulivoima, oman ja vieraan pääoman tuotto-odotuksista. Nykyarvomenetelmässä tarkasteluajankohdaksi valitaan yleensä investoinnin hankintahetki koskevista säännöistä lähtien niistä ehdoista, hae laina. Ydinvoima on erittäin pääomavaltaista, mutta selvitys osoittaa kuitenkin, että ydinvoima on edullisin mikään ei ole muuttunut ja varsinkin.

Hae laina